Asesoramento de embarazo en Estambul

Asesoramento de embarazo en Estambul

Asesoramento de embarazo e o coidado prenatal comeza antes da concepción. É moi importante en termos de promover a saúde pre-concepción e un proceso saudable de embarazo e parto. O asesoramento previo ao embarazo ten un lugar importante na protección e mellora da saúde materna, infantil e familiar. As nais e os pais embarazadas adoitan recibir atención sanitaria despois do embarazo. Non obstante, é moi importante que as parellas estean preparadas fisiolóxica, psicolóxica e económicamente para ser pais antes de quedar embarazadas.

A eliminación ou o control de diversos factores que afectan negativamente á saúde das nais e dos bebés contribúe a reducir as mortes maternas e infantís e os problemas de saúde relacionados por problemas de parto, embarazo e posparto.

Nutrición antes do embarazoAs recomendacións e intervencións médicas dos profesionais sanitarios en materia de estilo de vida, control de enfermidades crónicas e consumo de drogas axudan á nai a ter un parto, embarazo e posparto fluidos durante este período. Ademais, a mortalidade e morbilidade materna e infantil tamén son menores.

Servizos prenatais e asistenciais en canto ao diagnóstico precoz e tratamento das complicacións que se poidan producir durante e despois do embarazo, e prevención de mortinatos e mortes infantís. asesoramento previo ao embarazo Os servizos de apoio é moi importante.

Factores como a dificultade para acceder aos servizos de saúde, as dificultades económicas, a ocultación ao medio, a toma de conciencia tardía do embarazo, a falta de información sobre a importancia da atención previa ao embarazo, as concepcións erróneas, os factores culturais e a desconfianza no sistema sanitario son os motivos polos que as mulleres con embarazo planificado non pode recibir a atención adecuada. Considerar todos estes factores nos servizos asistenciais e proporcionar os servizos de consultoría necesarios é unha cuestión importante.

coidados prenataisÉ sumamente importante para detectar os embarazos sans e garantir a súa continuidade como resultado. Ademais de ser importante no que se refire á determinación de situacións anormais, a determinación e eliminación de factores que poden ser negativos para a saúde da nai e do bebé comeza co asesoramento antes do embarazo.

Asesoramento pre-concepción Abarca casos como a saúde dos cónxuxes antes do embarazo, a prevención de embarazos de risco, a optimización do estado de saúde das parellas que queren ter un fillo antes de tomar esta decisión e a avaliación da súa preparación mental e física para a crianza.

Cal é o propósito do asesoramento previo ao embarazo?

É importante identificar as desviacións do normal durante o embarazo nas primeiras fases, iniciar intervencións urxentes e adecuadas, garantir o maior nivel de saúde física e emocional da familia, garantir que o embarazo, o parto e o posparto sexan saudables para a nai. e bebé, e achegar persoas sans á familia en particular e á sociedade en xeral.

Nos servizos de asesoramento previo ao embarazo;

·         Tomar oportunamente as iniciativas necesarias para previr as negatividades causadas polos riscos.

·         Identificación precoz das situacións de risco mediante un seguimento regular e coidadoso

·         Minimizar os cambios emocionais e físicos que o embarazo pode causar na muller e na súa familia

·         É moi importante asegurarse de que as embarazadas estean informadas de todas as situacións que se poidan producir durante o embarazo.

Cales son os beneficios do asesoramento previo ao embarazo?

É eficaz en canto a ter un embarazo máis saudable tanto física como mentalmente. pre-embarazo Recibir coidados dun profesional sanitario durante este período é eficaz para un embarazo sen incidentes e un parto máis sinxelo e saudable. Ademais, é eficaz para reducir a mortalidade materna e infantil e as enfermidades.

Obsérvase que o risco de aborto espontáneo en nais cuxa diabetes non se pode controlar aumenta nun 32% e o risco de anomalías fetais aumenta 7 veces en comparación coas nais cuxa diabetes está baixo control. Controlar a diabetes antes do embarazo axuda a reducir o risco de aborto espontáneo, malformacións conxénitas e complicacións do embarazo.

Tamén pode haber cambios na estrutura mental das futuras nais durante o embarazo. Cerca do 10% das mulleres embarazadas poden sufrir problemas de depresión. Ao controlar esta situación, o apoio ambiental, o apoio psicolóxico e o consumo de drogas axudan a acelerar os procesos de curación. Non hai estudos sobre o uso de antidepresivos tricíclicos e inhibidores selectivos da recaptación de serotonina.

Asesoramento Prenatal

O estado de embarazo afecta a toda a familia cos cambios psicolóxicos e as flutuacións que experimentan as nais no proceso do embarazo. Por este motivo, o seguimento físico e psicolóxico e o apoio durante o embarazo é unha cuestión moi importante.

O embarazo e o parto son un proceso fisiolóxico. Embarazo e parto Aínda que é visto como unha parte normal da vida en moitas culturas, a adaptación ao embarazo e aos novos individuos que se incorporarán á familia é un proceso que leva tempo. Os cambios emocionais e físicos que se producen durante o embarazo poden provocar crises de desenvolvemento e situación na familia. Neste proceso, a mellor forma de que as parellas poidan afrontar as súas ansiedades por ser pais é recibir apoio individual durante o embarazo, o parto e o posparto.

Deste xeito, as futuras nais e pais participan na maioría das decisións que se toman en relación ao embarazo, parto e posparto. Esta participación é unha experiencia moi importante e única nos ciclos da vida familiar, ademais de permitir que os procesos de embarazo longos e difíciles se poidan vivir como un proceso máis doado e feliz.

No proceso de preparación para o nacemento, ademais dos preparativos físicos, os preparativos psicolóxicos tamén son moi importantes. É importante que as futuras nais e pais reciban apoio psicolóxico e se preparen para o parto e o posparto dun xeito moito máis saudable.

Unha das causas máis importantes das dificultades experimentadas durante o embarazo e o parto son as barreiras psicolóxicas. Co efecto de cambiar e activar hormonas durante o embarazo, poden xurdir procesos no subconsciente e información falsa. O feito de que o momento do nacemento estea nunha fase subconsciente e que a nai e o bebé saian desta experiencia de forma positiva están entre os obxectivos importantes do asesoramento.

Os estudos psicolóxicos son moi efectivos para fortalecer o embarazo. Facilita a toma de conciencia das emocións e situacións e de vivir o proceso dunha forma máis saudable. Deste xeito, é posible centrarse nunha crianza máis consciente e consciente.

Atención prenatal O asesoramento ten moitas vantaxes. Estes;

·         Manter a saúde da nai e do feto

·         Educar ás mulleres e ás súas familias en materia de embarazo, parto e relacións parentais

·         Establecer unha relación segura coa familia que se prepara para o parto

·         Derivar as mulleres embarazadas a recursos adecuados se fose necesario

·         É a avaliación do risco e a implantación de diversas intervencións adecuadas ao risco.

Papel da enfermeira e da orientadora no embarazo;

·         Preparación fisiolóxica e psicolóxica da nai para o parto

·         Informar á nai sobre o embarazo, a nutrición, o coidado xeral do corpo, a planificación familiar, a actividade, os signos de perigo durante o embarazo, o coidado do neonato, as necesidades da nai.

·         Apoio ás nais ante situacións problemáticas que poidan ocorrer durante o embarazo

·         Preparar á nai para o parto tanto a nivel fisiolóxico como psicolóxico

As posibilidades de que un embarazo normal e que os bebés estean sans son moito maiores co asesoramento sobre o embarazo. Ademais, redúcese ao mínimo a posibilidade de que os pais se atopen con algúns riscos inesperados. Para este fin, é importante ver a un obstetra polo menos 3 meses antes de planificar o embarazo.

Asesoramento de embarazo en Turquía

O asesoramento sobre o embarazo pódese obter de especialistas en Turquía. Deste xeito, as persoas poden ter un proceso de embarazo e post-embarazo moito máis saudable. Ademais, os servizos de asesoramento sobre o embarazo en Turquía son moi accesibles. Moitas persoas do estranxeiro prefiren Turquía para este servizo debido á alta taxa de divisas aquí. Asesoramento de embarazo en Turquía Podes contactar connosco para obter información sobre.

 

FIV

Deixe un comentario

Consultoría gratuíta